Nieuws

-

LoginHome

Welkom bij VSvG !

De Vlaamse Specialisatie voor Groepsleiding is een posthogeschoolopleiding die zich exclusief richt op alle groepsleiders in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie die 1 tot 5 jaar ervaring hebben op een Vlaamse K-dienst. Onze unieke specialisatieopleiding vertrekt vanuit deze ervaring voor de verdere uitbouw van de competenties en vaardigheden die nodig zijn in ons vak.

De Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een jonge doch complexe discipline en ontwikkelt zich in een sneltempo. Het vraagt een sterke professionele inzet van alle betrokkenen, niet in het minst van groepsleiding. Meer en meer vraagt deze rol dan ook een goed onderbouwde visie, een degelijke kennis van de kinderpsychiatrische pathologie en een krachtig uitgevoerde methodiek.

De VSvG wil hieraan bijdragen door een uitgebalanceerd programma dat uitgewerkt en begeleid wordt door ervaren docenten uit de verschillende K-diensten. Dit opleidingsaanbod is uniek in Vlaanderen en telde intussen reeds meer dan 100 cursisten.